پاورپوینت جراحی های چشم  

پاورپوینت جراحی های چشم


پاورپوینت جراحی های چشم  167اسلاید همراه باتصویرآناتومیorbitکره چشم در یک ساختمان استخوانی به نام اوربیت قرار گرفتهحفره کاسه چشم (اوربیت) بصورت یک هرم چهار ضلعی استدیواره های داخلی اربيت در طرف راست و چپ موازی هستند و توسط بینی از هم جدا می شونددیواره داخلی و خارجی با هم زاویه 45 درجه تشکیل می دهندحجم اربيت حدود 30 میلیمتر ( در بالغین) و کره چشم تنها یک پنجم آن را اشغال می کنداربيت مانند گلابی که عصب اپتیک

ادامه مطلب  

پاورپوینت مفید آناتومی چشم - 157 اسلاید  

پاورپوینت مفید آناتومی چشم - 157 اسلاید


پاورپوینت مفید آناتومی چشمپاورپوینت مفید آناتومی چشمپاورپوینت مفید آناتومی چشمپاورپوینت مفید آناتومی چشم این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از آن را مشاهده می کنید:کره چشم در یک ساختمان استخوانی به نام اوربیت قرار گرفته حفره کاسه چشم (اوربیت) بصورت یک هرم چهار ضلعی است دیواره های داخلی اربيت در طرف راست و چپ موازی هستند و توسط بینی از هم جدا می شوند دی

ادامه مطلب  

پاورپوینت جراحی های چشم  

پاورپوینت جراحی های چشم


پاورپوینت جراحی های چشم  167اسلاید همراه باتصویرآناتومیorbitکره چشم در یک ساختمان استخوانی به نام اوربیت قرار گرفتهحفره کاسه چشم (اوربیت) بصورت یک هرم چهار ضلعی استدیواره های داخلی اربيت در طرف راست و چپ موازی هستند و توسط بینی از هم جدا می شونددیواره داخلی و خارجی با هم زاویه 45 درجه تشکیل می دهندحجم اربيت حدود 30 میلیمتر ( در بالغین) و کره چشم تنها یک پنجم آن را اشغال می کنداربيت مانند گلابی که عصب اپتیک

ادامه مطلب  

پاورپوینت مفید آناتومی چشم - 157 اسلاید  

پاورپوینت مفید آناتومی چشم - 157 اسلاید


پاورپوینت مفید آناتومی چشمپاورپوینت مفید آناتومی چشمپاورپوینت مفید آناتومی چشمپاورپوینت مفید آناتومی چشم این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از آن را مشاهده می کنید:کره چشم در یک ساختمان استخوانی به نام اوربیت قرار گرفته حفره کاسه چشم (اوربیت) بصورت یک هرم چهار ضلعی است دیواره های داخلی اربيت در طرف راست و چپ موازی هستند و توسط بینی از هم جدا می شوند دی

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1